Büyük Resim

Aktivite Bilgileri
Kategori :Kurumsal Indoor Team Building Aktiviteleri
Katılımcı :10 – 300 Kişi
Süre :1,5 – 2 Saat
Kazanımlar :Grup içi İşbirliği ve Koordinasyon, Takım Gelişimi, Aidiyet, Marka Farkındalığı, Ortak Amaca Odaklanma

Katılımcı grubun taleplerine ve toplantı konusuna bağlı olarak hazırlayacağımız bir görsel, katılımcılar tarafından tual üzerine kendilerine sağlanan boyalar ve fırçalar vasıtasıyla resmedilir. Ortaya çıkacak büyük resmi aslında hiçbir katılımcı bilmemektedir. Grup küçük takımlara bölünür ve her takım tualine kendi konularını resmederler. Takımlar verilen bu görevi en iyi şekilde yapmak için hem ekip içinde hem de diğer ekiplerle uyum içerisinde çalışmalıdırlar. Boyanan tüm parçalar finalde bir puzzle gibi birleştirilir ve herkesin emeği ile oluşturulan büyük resim ortaya çıkar. Oldukça renkli bir takım çalışması olan boyama aktivitesi sonunda tüm grup kendi sanat eseriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek günü ölümsüzleştirirler.