Drum Circle

Aktivite Bilgileri
Kategori :Kurumsal Indoor Team Building Aktiviteleri
Katılımcı :10 – 500 Kişi
Süre :1 – 1,5 Saat
Kazanımlar :Sözel Olmayan İletişim Kurma, Grup Uyumu, Karşılıklı Etkileşim, Enerji Yaratma, Motivasyon, Aidiyet, Eğlence

Drum Circle, katılımcıların çember oluşturacak şekilde oturarak, ortadaki liderin yönlendirmesiyle marakas, shaker, bongo vb. vurmalı çalgılar vasıtasıyla ortak bir ritim duygusu ortaya çıkarması faaliyetidir. Drum Circle, hem bir müzik aktivitesi hem de insanların mental olarak stres atabilecekleri bir tür terapidir. Katılımcılar kendi aralarında sözel olmayan, sadece ritim üzerine kurulu bir iletişim kurarlar. Grup bu şekilde ortak bir hisse konsantre olmayı öğrenir ve takım ruhunu geliştirme konusunda eşsiz bir deneyim yaşar. Daha önce hiçbir müzik enstrümanı çalmamış veya kendisini bu konuda yetersiz görmüş olan grup üyeleri, bu etkinlikte gizli yeteneklerinin perküsyonlar üzerinde açığa çıkışına kendileri de şaşıracaklardır.